Logo

Konserwacja sterownika GB6980C

Konserwację należy przeprowadzić w przypadku gdy sterownik pozostaje stale otwarty i przepuszcza wodę, mimo prób jego zamknięcia w automacie lub ręcznie. Przyczyn± tego stanu rzeczy jest praca na zanieczyszczonej wodzie i przedostanie się zanieczyszczeń pod membranę elektrozaworu.

Film pokazuje krok po kroku jak dokonać demontażu i powtórnego montażu sterownika.