Logo
Dobór mieszanek 

Właściwy dobór mieszanek trawnikowych musi uwzględniać warunki siedliskowe oraz przeznaczenie trawnika.Mieszanki trawnikowe czy pojedyncza odmiana?

Dobór mieszanek
Przed założeniem trawnika należy zastanowić się nad dobraniem odpowiednich odmian traw. Trawniki powstałe z siewu mieszanek różnych odmian traw mają lepsze cechy użytkowe niż te, które są siane z jednego rodzaju.
Do zakładania trawników stosuje się wielogatunkowe i wielo-odmianowe mieszanki nasion traw. Jest to spowodowane dużym zróżnicowaniem warunków siedliskowych: jakości i struktury gleby, mikroklimatu, sposobu użytkowania. Mieszanka różnych gatunków i odmian traw ma większą szansę na zaadaptowanie się do lokalnych warunków i wytworzenie murawy o pożądanych właściwościach użytkowych niż mieszanka jedno czy dwugatunkowa. Ubogi w gatunki i odmiany trawnik jest ponadto bardziej wrażliwy na działanie niekorzystnych warunków środowiskowych i na patogeny.

Dobór gatunków i odmian do mieszanki dokonywany jest pod kątem przeznaczenia trawnika i sposobu jego eksploatacji. W zależności od doboru gatunków i odmian spotykamy w handlu następujące mieszanki nasion traw: uniwersalne, dywanowe, sportowe i rekreacyjne, wolnoodrastające (przeznaczone np. do pól golfowych), do cienia, kwiatowo-łąkowe, regeneracyjne (zawierają często również nawozy azotowe oraz nasiona traw dające szybki efekt uzupełniania braków w murawie). Różnice w poszczególnych mieszankach sprowadzają się do innego składu, przy czym generalna zasada mówi że im więcej składników ma dana mieszanka- tym lepiej.
 


Typy trawnika a dobór mieszanki

Mieszanka uniwersalna powinna tworzyć murawę ozdobno-użytkową, tolerancyjną na niskie koszenie oraz na udeptywanie i zdzieranie, na każdym terenie o warunkach siedliskowych nie odbiegających od przeciętnych. W jej skład wchodzi zazwyczaj wiele gatunków i odmian traw, z kostrzewą czerwoną i życicą trwałą na czele, której towarzyszą liczne gatunki uzupełniające.

Mieszanka dekoracyjna charakteryzować się powinna darnią delikatną, miękką, tolerancyjną na bardzo niskie i częste koszenie. Oprócz rozłogowych, krótko rozłogowych i kępkowych odmian kostrzewy czerwonej i życicy trwałej występować tu powinna wiechlina łąkowa, często towarzyszą im też mietlica pospolita i rozłogowa.

Mieszanki sportowe powinny tworzyć zwartą mocną darń, bardzo odporną na zdzieranie i rozrywanie. Trawy wchodzące w skład takiej mieszanki powinny cechować się szybkim tempem wzrostu, dużymi zdolnościami regeneracyjnymi, dużą zwięzłością tworzonej murawy. W skład tych mieszanek wchodzą głównie odmiany życicy trwałej, kostrzewy czerwonej, z niewielkim udziałem wiechliny łąkowej lub kostrzewy trzcinowatej.

Mieszanki renowacyjne opracowywane są z myślą o szybkim i skutecznym wypełnieniu ubytków w murawie trawnika, spowodowanych intensywnym użytkowaniem, chorobami, suszą itp. Do mieszanek tych wybiera się głównie trawy o szybkim tempie kiełkowania i wzrostu, szybko zadarniająće zniszczone miejsca trawnika, a więc głównie życicę trwałą.

Mieszanki specjalne tworzone są z myślą zakładaniu trawników w miejscach narażonych na gorsze warunki środowiskowe, np. mocno nasłonecznionych, przesuszanych. Darń tworzona przez te mieszanki jest mniej wrażliwa na czynniki stresowe i jest w stanie zadarnić trwale podłoże nawet przy niekorzystnych warunkach klimatyczno-glebowych. W skład tych mieszanek, oprócz podstawowych gatunków takich jak życice i kostrzewy, wchodzą więc gatunki szczególnie odporne i mało wymagające, m.in. kostrzewa owcza, kostrzewa trzcinowata, mietlica pospolita.
 


Dlaczego najtańsze mieszanki są nieodpowiednie?

Niższe ceny najtańszych mieszanek trawnikowych wynikają najczęściej ze stosowania w składzie tych mieszanek odmian pastewnych traw bądź materiału o krótkim okresie ważności.
Odmiany pastewne są zazwyczaj tańsze (min. dlatego, że produkowane na większą skalę) lecz ich właściwości sprawiają, że trawnik jaki utworzą, będzie miał gorsze walory użytkowe i będzie brzydziej wyglądał - kępkowa struktura zamiast jednolitej darni, grube blaszki liściowe o mało estetycznym wyglądzie, szybkie i mało równomierne tempo wzrostu - co wymusza częstsze/intensywniejsze nawożenie i częstsze koszenie (duży plon). Ponieważ zazwyczaj odmiany pastewne są jednoroczne/dwu/trzyletnie, po jakimś czasie trawy te będą ustępować z trawnika (dziury w murawie, inwazje chwastów).

Przykładami takich odmian są m.in Życica: westerwaldzka, wielokwiatowa, mieszańcowa- wszystkie odmiany (jednoroczne lub dwu-trzyletnie)
Życica: trwała- min. Naki, Nui, Tove (odmiany pastewne do skarmiania bydła).

Niższa cena wynika też zazwyczaj z niskiego udziału kostrzewy czerwonej - podstawowego gatunku gazonowego (ma delikatne i wąskie blaszki liściowe, tworzy jednolita murawę, o równym pokryciu terenu), którego hodowla nasienna udaje się tylko w niewielu miejscach na świecie.

Nakłady na pielęgnację otrzymanego na ich bazie trawnika będą z pewnością wysokie w następnych latach a więc oszczędność na nasionach- pozorna!
 


Uwagi przy zakupie mieszanek

Wszystkie mieszanki sprzedawane na polskim rynku muszą posiadać Świadectwo Kwalifikacji stwierdzające: skład gatunkowy i odmianowy, zdolność kiełkowania poszczególnych odmian i datę ważności (zwykle na okres od 6 do 12 miesięcy).
Nie powinno się siać trawy zakupionej w poprzednim sezonie, bo nasiona traw mają względnie krótki okres zdolności kiełkowania.
Długie przechowywanie, szczególnie w warunkach podwyższonej wilgotności, obniża kiełkowanie składników mieszanki. Trawę taką możemy wysiać stosując zwiększoną norme wysiewu, jednak wiąże się to z problemem zmianu składu mieszanki- niektóre składniki mogą nie skiełkować!
W razie wątpliowości należy sprawdzić świadectwo u sprzedawcy.

W handlu spotkać można różne rodzaje opakowań traw. Najczęściej są to: 0.5kg, 1kg, 5kg, 15kg i 25kg. Warto zwrócić przy tym uwagę, że istnieje mała różnica w cenie traw w workach: 5, 15 i 25kg. Nie warto zatem kupować zbyt dużej ilości nasion, której nie zużyjemy.

Przy zakupie można kierować się zasadą iż 1kg mieszanki przeznaczony jest na max. 40m2.

Najlepszym rozwiązaniem jest więc zakup mieszanek różnych gatunków traw w mniejszych opakowaniach- tak abyśmy jednorazowo zużyli cały zakupiony materiał siewny. Nie zaleca się kupowania nasion traw ‘na wagę’- taki produkt może łatwo zmienić wyjściowe proporcje mieszanki, gdyż poszczególne składniki mogą przemieścić się w opakowaniu przed rozważeniem: lżejsze składniki przemieszczą sie ku górze a cięższe osiądą na dnie opakowania.

Jeśli myślą Państwo o idealnie jednorodnym trawniku rekreacyjnym wtedy odradzamy zakup mieszanek wśród których znajdują się nasiona innych roślin użytkowych np. łubinu, koniczyny standardowej czy też wyki. Co prawda cechy użytkowe takiego trawnika będą zapewne lepsze, jednak nie osiągniemy efektu wizualnego idealnie wyrównanej i jednolitej murawy.
 


Dobór mieszanek
[ top ]