Logo
Aeracja i wertykulacja 

Napowietrzanie oraz pionowe przecinanie darni czyli aeracja i wertykulacja- to dwie techniki służ± rozluĽnianiu podłoża i pobudzaj± trawy do krzewienia.
Aeracja i wertykulacja
Przeprowadzamy je wczesn± wiosn± w celu pobudzenia traw do wzrostu lub póĽniej (do wczesnej jesieni), podczas sezonu wegetacyjnego po koszeniu. Mchy, porosty i ro¶liny płytko ukorzenione utrudniaj± wła¶ciwe zaopatrzenie trawnika w substancje niezbędne do życia (pochłaniaj± ¶wiatło, wodę i składniki odżywcze).

Aeracja polega na nakłuwaniu (napowietrzaniu) wierzchniej warstwy gleby (do około 10-15cm). Możemy j± wykonać widłami amerykańskimi, walcem z założonymi kolcami b±dĽ specjalnymi butami z kolcami np. z programu GreenMill. Powstałe otwory napełnia się piaskiem lub luĽn± ziemi±.

Wertykulacja to przecinanie wierzchniej warstwy (3-6cm)za pomocy noży a przy okazji usuwanie mchów i pil¶ni. W handlu dostępne s± też wertykulatory na kółkach np. firmy Gardena oraz kosiarki sprzężone z walcem wertykulatora. Przed zabiegiem glebę należy nawodnić, trawnik skosić (gdy obeschn± li¶cie) i wygrabić. Po aeracji/wertykulacji wskazane jest piaskowanie b±dĽ posypanie murawy torfem odkwaszonym.
 


Piaskowanie

Piaskowanie- ma na celu rozluĽnienie wierzchniej warstwy trawnika i pobudzenie traw do krzewienia. Zabieg wykonujemy suchym piaskiem ¶rednioziarnistym.