Logo

Nawożenie
Nawożenie wykonujemy 3-4 razy w sezonie wegetacyjnym, pocz±wszy od końca marca. Do wzbogacania ziemi należy używać mieszanek nawozowych wieloskładnikowych przeznaczonych na trawniki lub posłużyć się rozcieńczonym nawozem płynnym np. popularnym Florovitem. W przypadku nawozów stałych nie nawozimy wilgotnego trawnika, bo spowoduje to przyklejanie się nawozu do ĽdĽbeł trawy i przypalenie ro¶lin. Po nawożeniu zaleca się obfite podlanie murawy.
Ostrożnie należy postępować również w przypadku nawożenia nawozami o spowolnionym działaniu. Nawozy 4-6 miesięczne możemy stosować tylko raz na pocz±tku sezonu, nie dopuszczaj±c do przeschnięcia trawnika podczas jego wegetacji.

Wzbogacanie gleby przeprowadzamy najpóĽniej do połowy sierpnia. Zbyt póĽne nawożenie przy zastosowaniu preparatów zawieraj±cych duże dawki azotu prowadzi do zmniejszenia mrozoodporno¶ci darni podczas zimy.

Podczas suszy również ograniczamy nawożenie.

Oprócz dostarczenia murawie składników odżywczyk stosujemy również nawożenie posypowe wapnem dolomitowym, zawieraj±cym oprócz wapnia również magnez. Wapno odkwasza trawę, hamuj±c równocze¶nie rozwój mchu.