Logo

Terminy wschodów gatunków i odmian traw

Kiełkowanie
Wbrew obiegowej opinii trawa kiełkuje bardzo długo, nawet do 4 tygodni w optymalncyh warunkach. Proces ten jest uzależniony od warunków pogodowych i wilgotno¶ci podłoża oraz od warto¶ci siewnej samych nasion.

Poszczególne gatunki i odmiany wchodz±ce w skład mieszanek trawnikowych różni± się również czasem wschodów. Na terminy wschodów traw bardzo silnie wpływa też panuj±ca temperatura i wilgotno¶ć. W temperaturze 10°C tempo wzrostu większo¶ci gatunków będzie 4x mniejsze niż w 20°C. Brak wilgoci w glebie i wysoka temperatura mog± spowodować nawet przejscie nasion w długotrwały okres wtórnego spoczynku.

Poniżej podajemy przykładowo przybliżone czasy kiełkowania oraz ranking cen na rynku traw (przy czym cyfra 1 oznacza najniższ± cenę, a cyfra 4 — najwyższ±. Ceny mietlic s± ok. 10x większe niż życicy):
Wiechlina ł±kowa (Poa pratensis) - 3-4 tyg. 3
Życica trwała (Lolium perenne) - 1-2 tyg. 1
Kostrzewa trzcinowata (Festuca arudinacea) - 2-3 tyg. 3
Kostrzewa owcza (Festuca ovina) — 2-3 tyg. 3
Kostrzewa czerwona (Festuca rubra) - 2 tyg. 2
Mietlica pospolita (Agrostis capillaris) - 2-3 tyg. 4
Mietlica rozłogowa (Agrostis stolonifera) - 2-3 tyg. 4