Logo

Usługa wykonania projektu nawadniania ogrodu (odpłatna)

Usługa wykonania projektu
Zasady wykonania usługi projektu nawadniania w systemie Greenmill Aquasystem

I. Zakres usługi
Oferujemy Państwu nasze wsparcie w przypadku samodzielnej instalacji systemu nawadniającego opartego na zraszaczach wynurzalnych w postaci usługi opracowania projektu nawadniania ogrodu.
Warunkiem wykonania w/w usługi jest przesłanie do naszej firmy szkicu ogrodu (wyłącznie format A4 lub A3), zgodnego ze stawianymi wymogami wymienionymi poniżej oraz wniesienie opłaty za wykonanie projektu. W przypadku zrealizowania systemu w oparciu o opracowany projekt i spełnieniu warunków podanych poniżej, opłata za wykonanie projektu zostaje w całości zwrócona.
Wykonany przez nas Projekt Nawadniania obejmuje:
– zaplanowanie i rozmieszczenie zraszaczy wynurzalnych na terenie trawnika oraz ich podłączenie do rur montażowych zgodnie z podanym wydatkiem wody w kranie podłączeniowym,
– zaplanowanie sterowania elektronicznego wraz z detektorem deszczu/czujnikiem wilgotności,
– zaplanowanie rur kroplujących do nawodnienia żywopłotów i rabat.
Wraz z projektem otrzymają Państwo kosztorys elementów podany w orientacyjnych cenach detalicznych oraz instrukcję instalacji. Mogą Państwo również korzystać z konsultacji telefonicznych odnośnie wykonania, uruchomienia i bieżącej obsługi zaprojektowanego systemu. Do projektowania użyte zostaną elementy wchodzące w skład systemu Greenmill Aquasystem.
Usługa obejmuje wykonanie jednej, najbardziej optymalnej wersji nawadniania w oparciu o przesłane dane. W przypadku konieczności wykonania wariantów- każdy wariant jest płatny tak jak wariant podstawowy, lecz opłata za wykonanie wariantu jest bezzwrotna.

II Wymagania
Co trzeba zrobić aby otrzymać od nas projekt nawadniania? Prosimy o dostarczenie kompletnego planu ściśle z podanymi niżej wymogami:
1. Proszę sporządzić plan ogrodu, najlepiej w skali 1:100 lub 1:200. Do pomiaru odległości w terenie sugerujemy użyć ręcznego dalmierza laserowego. Maksymalna wielkość nawadnianej powierzchni to 2500m2. Plan musi być wykonany w skali proporcjonalnej tzn. stosunki poszczególnych odległości muszą odpowiadać rzeczywistym wymiarom. Wielkość przesłanego do nas planu nie może przekraczać formatu A3. Jeśli posiadacie Państwo podkład geodezyjny lub plan aranżacji ogrodu sporządzony przez pracownię architektury krajobrazu, prosimy o bezwzględne zmniejszenie projektu do podanych wyżej rozmiarów w taki sposób, aby obszar nawadniany zajmował jak największą powierzchnię kartki! Zdecydowanie podkreślamy, iż nie przyjmujemy do opracowania planów o wymiarach przekraczających format A3 lub zdjęć planów! Plany takie nie są przez nas realizowane.
2. Proszę oznaczyć na planie jak najdłuższy prosty odcinek i wpisać jego długość na planie w metrach (np. cała szerokość działki). Czynność tak jest konieczna, gdyż podczas powielania bądź zmniejszania na kserokopiarce plan może stracić pierwotną skalę, więc podawanie pierwotnej skali może być obarczone błędem. Proszę nie podawać skali planu.
3. Na planie proszę zaznaczyć teren nawadniany oraz występujące formy ogrodowe: drzewa, żywopłoty, murki, altanki. Budynki i inne obszary nienawadniane np. ścieżki, podjazdy, oczka wodne proszę zakreskować (zaznaczyć rastrem)! Zwracamy uwagę na konieczność określenia, które obszary ogrodu mają być nawadniane a które pozostawione bez nawadniania: obszary nienawadniane proszę zakreskować.
4. Zaznaczyć lokalizację źródła wody: kranu, studni lub zbiornika wodnego.
5. Ostatnią czynnością jest wykonanie pomiaru i podanie wydatku źródła wody. Jeśli dysponujemy kilkoma źródłami wody- proszę przeprowadzić pomiar dla wszystkich i podać nam wyniki:
Jeśli jest to możliwe przyłączyć bezpośrednio do kranu lub końcowego wyjścia pompy 1 metrowy odcinek węża 19mm (3/4″). Do podłączania węża proszę nie używać szybkozłączek ze względu na istotne opory przepływu.
• Proszę zwrócić uwagę, że rura doprowadzająca (magistrala) oraz kran końcowy nie mogą mieć średnicy mniejszej niż 19mm (3/4″), w przeciwnym wypadku elementy te trzeba koniecznie wymienić na większe przed wykonaniem pomiaru!
• Odkręcić całkowicie kran a następnie podstawić 10 litrowe puste wiaderko.
• Zmierzyć za pomocą zegarka lub stopera czas (w sekundach), w którym wiaderko 10l zostanie napełnione. W czasie pomiaru nie powinny być włączone inne odbiorniki wody np. pralka, prysznic itp.
• Zmierzoną wartość wpisujemy na planie obok źródła wody.
• W przypadku jeśli zmierzony wydatek wody jest większy niż 18-20s lub gdy średnica kranu i rury doprowadzającej jest mniejsza niż 3/4″ prosimy o kontakt telefoniczny przed wysłaniem planu.
Proszę nie zapomnieć dopisać na planie swoich danych kontaktowych.
UWAGA: Nie przyjmujemy do opracowania: nie zmniejszonych planów podkładowych lub map geodezyjnych bez dodatkowych opisów. Jeśli posiadają Państwo mapę podkładową prosimy o sporządzeniu nowego planu na jej podstawie z czytelnym zwymiarowaniem dowolnego długiego odcinka. Istnieje możliwość przesłania planu w postaci elektronicznej: wyłącznie bitmapa 300DPI wielkości A4 (np. jpg lub png) lub plik wektorowy: Corel Draw lub PDF. Nie przyjmujemy formatu GIF oraz AutoCad. Nie są akceptowane zdjęcia planów wykonane telefonem komórkowym.

III. Opłata za projekt
Koszt opracowania projektu nawadniania przez naszą firmę jest odpłatny i zależny od wielkości terenu przeznaczonego do nawadniania uwidocznionego na przesłanym planie. Od dnia 1 stycznia 2019 koszty wykonania projektu wynoszą:
- dla terenu o wielkości poniżej 500m2- 150zł brutto
- dla terenu o wielkości między 500m2 a 1500m2- 200zł brutto
- dla terenu o wielkości między 1500m2 a 2500m2- 250zł brutto
Projekty o wielkości powierzchni powyżej 2500m2 nie są wykonywane.
Opłaty za wykonanie projektu dokonuje się po przesłaniu projektu i otrzymaniu potwierdzenia jego przyjęcia.

IV Zwrot kosztów projektu
W przypadku jeśli dokonają Państwo zakupu elementów Greenmill Aquasystem importowanych przez naszą firmę do wykonania systemu (w dowolnym sklepie na terenie Polski), firma Floraland zwróci Państwu opłatę za wykonanie projektu. Podstawą do dokonania zwrotu jest przedstawienie czytelnej kopii faktury bądź paragonu dokumentującej zakup elementów systemu zgodny ze sporządzonym przez nas wykazem obejmującego co najmniej 60% zaplanowanych elementów. Prosimy także o przesłanie następujących danych: numeru faktury, który dla Państwa wystawiliśmy z tytułu wykonania projektu oraz numeru konta bankowego na które dokonamy zwrotu wpłaconych środków z tytułu wykonania projektu. Zakup elementów wprowadzonych na rynek Polski przez inne firmy nie uprawnia do zwrotu. Nie ma możliwości pomniejszenia wartości elementów o wartość projektu bezpośrednio podczas zakupów.
Po zwrocie wpłaconych pieniędzy otrzymają Państwo Fakturę korygującą, z prośbą o odesłanie podpisanej kopii. W ostatecznym rozrachunku wykonanie planu zrealizowanego systemu będzie więc dla Państwa bezpłatne!

Adres mailowy do przesłania skanu projektu: jarek@iglak.pl