Logo

Odchwaszczanie
Już zakładaj±c trawnik należy po¶więcić duż± uwagę na usunięcie dotychczas rosn±cych tam chwastów. Po wyrównaniu trzeba przekopać teren przyszłego trawnika usuwaj±c chwasty. W przypadku terenu zaperzonego najlepsze jest bronowanie metod± 'na krzyż' (metoda Williamsa) i wybieranie rozłogów chwastów wieloletnich.

Po wzej¶ciu trawy, chwasty wieloletnie o korzeniu palowym np. uci±żliwe osty (ostrożeń polny) usuwamy razem z korzeniem.

Nie zawsze walka mechaniczna przynosi porz±dane rezultaty. W przypadku murawy silnie zachwaszczonej musimy uciec się do ¶rodków chemicznych.
Bezpo¶rednio przed wzej¶ciem trawy, gdy skiełkowały już pierwsze chwasty, możemy opryskać teren przyszłego trawnika preparatem Reglone (z tym zabiegiem nie można się spóĽnić, gdyż Reglone nie jest herbicydem selektywnym i uszkodzi również kiełkuj±c± trawę).

Chwasty dwuli¶cienne np. mniszek (tzw dmuchawce) można skutecznie zwalczać chemicznie opryskuj±c cały trawnik jednym z herbicydów selektywnych (STARANE, MNISZEK, Chwastox, Bofix itp.) Herbicydy stosujemy bezpiecznie dopiero na trawnikach dobrze przekorzenionych (najlepiej od drugiego roku). \
Na trawnikach ¶wieżo założonych można próbować stosowania preparatu Chwastox (zawiera 2,4-D). W przypadku pojedynczych chwastów wieloletnich w zaniedbanych trawnikach może pomóc zastosowanie mazacza do chwastów zwilżonego herbicydem zawieraj±cym Glyphosat np. Roundup (mażemy nim chwasty, nie opryskujemy trawnika!).

UWAGA: herbicydy selektywne potrafi± usuwać wył±cznie większo¶ć chwastów dwuli¶ciennych, nie usuniemy za ich pomoc± perzu i niektórych chwastów trwałych, zwłaszcza o korzeniu typu palowego! W przypadku herbicydów nie jest podawane stężenie cieczy użytkowej lecz ilo¶ć ¶rodka na jednostkę powierzchni np. 1 hektar.