Logo
Regeneracja starego trawnika 

Trawnik nie zawsze wygl±da efektowanie, szczególnie po zimie. Zamiast pracochłonnego przygotowywania nowego trawnika można zastosować regenerację istniejęcego.
Regeneracja starego trawnika
W celu polepszenia jako¶ci już istniej±cego trawnika należy przede wszystkim usun±ć widoczne chwasty oraz obumarłe czę¶ci ro¶lin.
Wczesn± wiosn± oraz jesieni± zaleca się wygrabienie li¶ci i innych czę¶ci organicznych np. mchu z powierzchni murawy za pomoc± grabi wachlarzowych. Regeneracji trawnika sprzyja również wertykulacja i aeracja.
Trawnik powinien być mocno skoszony na ok. 2 cm wysoko¶ci od ziemi i dokładnie wygrabiony. Następnie należy zruszyć powierzchnię trawnika np. aeratorem lub wertykulatorem (przecinanie wierzchniej warstwy za pomoc± noży i usuwanie mchów i porostów). Przed dosianiem nowych nasion powinno się głęboko nakłuć trawnik aeratorem: mog± to być specjalne buty wyposażone w kolce, widły lub walec z założonymi kolcami. Potem trzeba trawnik przykryć ok. 0,5-1 cm warstw± torfu odkwaszonego z piaskiem, zwałować i podlać. Dopiero po kilkunastu dniach można rozpocz±ć nawożenie.


Opis czynno¶ci przy regeneracji trawnika:
- usun±ć widoczne chwasty trwałe
- trawnik nisko skosić na wysoko¶ć około 2 cm i dokładnie wygrabić trawę
- zruszyć powierzchnię trawnika (np.wertykulatorem, areatorem)
- zgrabić obumarłe czę¶ci ro¶linne
- głęboko nakłuć trawnik aeratorem
- dosiać mieszanki traw, najlepiej mieszankami typu 'regeneracja'
- trawnik przykryć 0,5-1,0cm warstw± torfu odkwaszonego z piaskiem, zwałować i podlać
- po kilkunastu dniach można rozpocz±ć nawożenie, najlepiej dolistne np. nawozem Florovit.