Logo
Charakterystyka odmian 

Kupowane mieszanki traw nie koniecznie musza wyglądać tak jak na fotografii. Wobec braku szczególowych norm jaki skład musi posiadać mieszanka danego typu, tylko znajomość cech odmianowych moze uchronić nas przez oszustwem ze strony producenta.Wstęp

Charakterystyka odmian
Podstawowymi składnikami mieszanek traw są odmiany gazonowe sześciu gatunków traw:
- kostrzewy czerwonej (Festuca rubra),
- życicy trwałej (Lolium perenne),
- wiechliny łąkowej (Poa pratensis),
- kostrzewy owczej (Festuca ovina),
- kostrzewy trzcinowatej (Festuca arudinacea) oraz
- mietlicy pospolitej (Agrostis capillaris).

W skład mieszanek mogą też wchodzić gatunki uzupełniające, modyfikujące właściwości użytkowe trawnika.' Należą do nich min. grzebienica pospolita (Cynosusrus cristatus), wiechlina gaj owa (Poa nemoralis), tymotka łąkowa (Phleum pratense) czy mietlica rozłogowa (Agrostis stolonifera).
Oprócz traw do mieszanek trawnikowych dodawane są czasami również inne gatunki roślin łąkowych i zielnych, np.: koniczyna łąkowa, kwiaty polne.

Trawy dzielimy na kępkowe (rośliny tworzą zbite kępki) i rozłogowe (wypuszczające poziome pędy). Te ostatnie są bardziej ekspansywne i polecane na tereny silnie użytkowane.
 


Przykładowa etykieta mieszanki trawnikowej

Charakterystyka odmian


Jaką rolę pełnią główne składniki mieszanek?

Ponieważ nie istnieją szczegółowe normy określające typ użytkowy mieszanki wraz z korespondujacymi odmianami, warto przed zakupem zapoznać się z jej składem odmianowym. Tylko wtedy możemy mieć pewność, że np. trawa reklamowana przez producenta jako sportowa rzeczywiście ma takie cechy!

Kostrzewa czerwona (Festuca rubra),
Gatunek obecny w wielu naturalnych zbiorowiskach trawiastych, na różnych podłożach i przy różnej wilgotności podłoża. Charakteryzuje ją wolne tempo wzrostu, wąskie, delikatne blaszki liściowe oraz duża gęstość pędów wegetatywnych. Tworzy luźne, niskie kępki i w rezultacie równomierną, gęstą, umiarkowanie zwartą darń. Kostrzewa czerwona dobrze znosi niskie, częste koszenie i udeptywanie, wykazuje też tolerancję na mróz i susze. Dekoracyjne liście, wolne tempo wzrostu i duża odporność na użytkowanie sprawia, że jest podstawowym składnikiem mieszanek dekoracyjnych, sportowych i uniwersalnych.

Życica trwała = rajgras angielski (Lolium perenne),
Gatunek cechujący się szybkim tempem wzrostu, umiarkowanie szeroką blaszką liściową, bardzo dużą wytrzymałością na częste koszenie i intensywne użytkowanie trawnika. Tworzy luźne, niskie kępki, i bardzo szybko wypełnia luki w murawie, dlatego jest podstawowym gatunkiem w mieszankach sportowych, regeneracyjnych i dekoracyjnych. Używana w większości mieszanek odpornych na deptanie. Szybko rosnąca i nie odporna na suszę. Długi okres wegetacji.

Wiechlina łąkowa (Poa pratensis),
Gatunek cechujący się wolnym tempem wzrostu, umiarkowanie szeroką blaszką liściową i bardzo dużą wytrzymałością na intensywne użytkowanie trawnika. Wiechlina łąkowa dzięki luźnokępkowemu pokrojowi i tworzeniu licznych rozłogów łatwo regeneruje ubytki w murawie i nadaje jej większą zwartość. Jest gatunkiem bardzo odpornym na zimowe mrozy i susze, jej intensywnie zielone liście długo zachowują kolor. Jest strukturalnym składnikiem we wszystkich typach mieszanek dekoracyjnych, uniwersalnych i sportowych. Nadaje się na trawniki mocno użytkowane. Wcześnie rozpoczyna wegetacje, długowieczna. Nie znosi cienia i nie lubi gleb podmokłych i wapiennych.

Kostrzewa owcza (Festuca ovina),
Trawa o mocnych, wąskich liściach i wolnym tempie wzrostu. Bardzo odporna na niekorzystne warunki siedliskowe (niskie pH, ubogą glebę, susze i mrozy), dzięki rozbudowanemu i głębokiemu systemowi korzeniowemu i mocnym liściom. Ze względu na niskie wymagania siedliskowe i dużą odporność stosowana w mieszankach przeznaczonych na tereny suche, silnie nasłonecznione, narażone na zasolenie/zanieczyszczenie trawniki zakładane przy drogach. Doskonała do skarp, szczególnie miejsc suchych. Może być nisko koszona. Preferuje gleby piaszczyste i suche.

Kostrzewa trzcinowata (Festuca arudinacea)
Trawa o ciemnozielonych, szerokich i mocnych liściach, nadaje szorstką fakturę trawnikowi. Jest gatunkiem bardzo odpornym na susze i wysokie temperatury latem, tworzy kępki o rozbudowanym systemie korzeniowym. Cechuje ją wolne tempo wzrostu. Ze względu na dużą odporność na koszenie, udeptywanie i niekorzystne warunki środowiskowe stosowana w mieszankach sportowych i dekoracyjnych.

Mietlica pospolita (Agrostis capillaris, A. tenuis)
Trawa o wąskich, delikatirrych liściach, tworzy równomierną darń o bardzo dużym zagęszczeniu pędów wegetatywnych. Ma małe wymagania siedliskowe, dobrze rośnie także na ubogich, suchych glebach. Odporna na bardzo niskie koszenie, znajduje zastosowanie w mieszankach sportowych, zwłaszcza przeznaczonych na pola golfowe oraz dekoracyjnych. Nadaje się na trawniki ozdobne, mało użytkowane, wolno rozwija się po skiełkowaniu, odporna na suszę i wolniej rośnie od innych gatunków.
 


Jaką rolę pełnią uzupełniające składniki?

Wyczyniec łąkowy (Alopecurus pratensis)
Odpowiedni na łąki naturalne, gleby ciężkie, wilgotne i podmokłe. Gatunek rosnący kępami.

Mietlica psia górska (Agrostis canina montana)
Dobra na gleby suche, rośnie powoli, wytrzymała na deptanie, wiosną rozwija się późno.

Mietlica psia (Agrostis canina canina)
Wytrzymuje niskie koszenie i udeptywanie jest wrażliwa na suszę. Lubi gleby wilgotne i znosi cień.

Mietlica rozłogowa (Agrostis stolonifera)
Odpowiednia na gleby wapienne oraz wilgotne, mało odporna na deptanie i susze.

Grzebienica pospolita (Cynosurus cristatus)
Gatunek kępkowy, lubi wilgoć.

Kupkówka pospolita (Dactylis glomerata)
Dobrze znosi zacienienie, do trawników kwiatowych. Gatunek kępkowy.

Kostrzewa czerwona, kępowa (Festuca rubra comutata)
Jest częstym składnikiem mieszanek. Znosi cień, suszę i bardzo niskie strzyżenie, mniej odporna na deptanie. Nie wytwarza złogów, nie lubi gleb ciężkich.

Kostrzewa nitkowa (Festuca capillata)
Efektowna, niska trawa drobnokępna. Znosi umiarkowane zacienienie i niskie koszenie. Wolno wzrasta.

Wiechlina gajowa (Poa nemoralis)
Nadaje się na trawniki półcieniste. Źle znosi strzyżenie.
 


Charakterystyka odmian traw

Niezależnie od cech gatunkowych, na skutek hodowli powstało wiele odmian charakteryzujących się specjalnymi cechami. Poniżej przytaczamy wybór popularnych w Polsce odmian traw.

Kostrzewa czerwona GROBLA
Odmiana trawnikowa rozłogowa o dużej wartości kompozycyjnej. Dobrze zadarnia podłoże wiosną, latem i jesienią. Dobra zimotrwałość i odporność na choroby. Daje trawnik w kolorze jasnozielonym. Przeznaczona na trawniki ozdobne i rekreacyjne oraz do zadarniania terenów trudnych.

Kostrzewa czerwona GROSS
Odmiana trawnikowa rozłogowa o dość dużej wartości kompozycyjnej. Dobrze zadarnia podłoże latem i jesienią. Dobra zimotrwałość i odporność na choroby. Daje trawnik w kolorze soczysto-zielonym, Odpowiednia na trawniki głównie ozdobne oraz do zadarniania terenów trudnych (skarpy, nasypy, pobocza dróg).

Kostrzewa czerwona FEROTA
Odmiana trawnikowa kępowa o dużej wartości kompozycyjnej. Dobrze zadarnia podłoże wiosną oraz bardzo dobrze latem i jesienią. Blaszka liściowa wysmukła o barwie jasno- do soczystozielonej. Mało podatna na choroby. Przezimowanie dobre. Odpowiednia na trawniki ozdobne i rekreacyjne oraz do obsiewu pól golfowych.

Kostrzewa czerwona ANISET
Odmiana trawnikowa rozłogowa o dużej wartości kompozycyjnej. Dobrze zadarnia podłoże wiosną, latem i jesienią. Blaszka liściowa dość wysmukła o barwie jasnozielonej. Mało podatna na choroby. Przezimowanie dobre. Nadaje się na trawniki rekreacyjne, użytkowane umiarkowanie intensywnie, na trawniki ozdobne oraz do zadarniania terenów zielonych (skarpy, nasypy, pobocza dróg).

Kostrzewa czerwona ELANOR
Odmiana trawnikowa rozłogowa o dobrej wartości kompozycyjnej. W ciągu całego sezonu wegetacji dobrze zadarnia podłoże. Cechuje się dobrym przezimowaniem. Rośliny tworzą zwarty system korzeniowy. Wykazuje dużą odporność na choroby. Przydatna na trawniki umiarkowanie intensywne.

Kostrzewa czerwona PERNILLE
Odmiana trawnikowa, rozłogowa. Cechuje się dobrą wartością kompozycyjną i dobrym zadarnianiem podłoża w ciągu całego sezonu wegetacyjnego. Rośliny tworzą zwarty system korzeniowy i dobrze zimują. Mała podatność na choroby. Przydatna głównie na trawniki użytkowane umiarkowanie intensywnie.

Kostrzewa czerwona BARGENA
Odmiana trawnikowa o średniej wartości kompozycyjnej. Dość dobrze zadarnia podłoże wiosną oraz dobrze w ciągu lata i jesieni. Cechuje się dobrym przezimowaniem. Mało podatna na choroby. Liście o smukłym kształcie. Przydatna na trawniki ozdobne i użytkowane umiarkowanie intensywnie.

Kostrzewa czerwona DIEGO
Odmiana trawnikowa rozłogowa o dobrej wartości kompozycyjnej. Dobrze zadarnia podłoże w ciągu całego okresu wegetacji. Cechuje się dobrym zimowaniem i dość mocnym systemem korzeniowym. Mała podatność na choroby. Liście wysmukłe i dość delikatne. Przydatna na trawniki użytkowane umiarkowanie intensywnie oraz na trawniki ozdobne.

Życica trwała GRAFFITI
Odmiana trawnikowa o dużej wartości kompozycyjnej. Dobrze zadarnia podłoże latem i jesienią. Blaszka liściowa o zabarwieniu jasnozielonym. Duża odporność na choroby. Przezimowanie dobre. Przydatna głównie na trawniki ekstensywne.

Życica trwała GRILLA
Odmiana trawnikowa o dużej wartości kompozycyjnej w użytkowaniu intensywnym i bardzo dużej w użytkowaniu w użytkowaniu sportowym. Dobrze zadarnia podłoże. Blaszka liściowa wysmukła o wyróżniającym się soczystozielonym zabarwieniu. Duża odporność na choroby. Przezimowanie dobre. Przydatna na trawniki wszystkich rodzajów, w różny sposób użytkowane.

Życica trwała NAKI (Nadmorski)
Odmiana ogólnoużytkowa, przeznaczona na trawniki ekstensywne, do obsiewu dróg, autostrad i pasów zieleni. Odporna na choroby i niskie temperatury. Dobrze odrasta wiosną – daje dużo zieleni zwłaszcza na początku okresu wegetacji.

Życica trwała TAYA
Odmiana trawnikowa o dobrej wartości kompozycyjnej. Dobrze zadarnia podłoże. Cechuje się dobrym przezimowaniem. Rośliny tworzą zwarty system korzeniowy. Blaszki liściowe o pośredniej szerokości, soczystozielone. Dobra odporność na choroby. Przydatna na trawniki umiarkowanie intensywnie użytkowane oraz na nawierzchnie sportowe.

Życica trwała FIGARO
Odmiana trawnikowa o dobrej wartości kompozycyjnej w użytkowaniu ekstensywnym, umiarkowanie intensywnym i sportowym. Dobrze zadarnia podłoże, posiada mocny system korzeniowy. Darń dobrze się regeneruje. Dobrze zimuje i wykazuje małą podatność na choroby. Liście o strukturze wysmukłej. Przydatna na trawniki wszystkich rodzajów, w różny sposób użytkowane.

Życica trwała PIMPERNEL
Odmiana ogólnoużytkowa o dobrej zimotrwałości i odporności na choroby. Daje dużo zieleni już we wczesnym okresie wegetacji. Dobrze zadarnia podłoże. Przeznaczona na trawniki ekstensywne.

Wiechlina łąkowa BALIN
Odmiana ogólnoużytkowa, do trawników rekreacyjnych o użytkowaniu umiarkowanie intensywnym, dobra zimotrwałość, dobrze odrasta na wiosnę.

Wiechlina łąkowa CONNI
Odmiana trawnikowa. Posiada bardzo dużą wartość kompozycyjną. Bardzo dobrze zadarnia podłoże. Rośliny wytwarzają mocny i zwarty system korzeniowy. Wysoka odporność na choroby. Charakterystyczną cechą jest wąska blaszka liściowa. Przydatna na trawniki użytkowane średnio i bardzo intensywnie (sportowe).

Wiechlina łąkowa COMPACT
Odmiana trawnikowa o dużej wartości kompozycyjnej w użytkowaniu ekstensywnym, umiarkowanie intensywnym i sportowym. Dobrze zadarnia podłoże, cechuje się silnym i zwartym systemem korzeniowym. Darń szybko się regeneruje. Blaszka liściowa o średniej smukłości. Wykazuje małą podatność na choroby. Przezimowanie dobre. Przydatna na trawniki wszystkich rodzajów o różnym sposobie użytkowania.
 
[ top ]